ROCZNIKI:

 

Autor:
Jasiński Marek

Tytuł:
Pozytywne myślenie w rozwoju człowieka

Title:
Positive thinking in human development

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 7-13

Słowa klucze:
pozytywne myślenie, afirmacja, Seligman, style wyjaśniania, psychologia poznawcza

Keywords:
positive thinking, affirmation, Seligman, style of explaining, cognitive psychology

Artykuł do pobrania: