ROCZNIKI:

 

Autor:
Zavadzka Alina

Tytuł:
Likwidacja Wileńskiego Seminarium Duchownego w 1945 roku

Title:
Liquidation of Vilnius Seminary and displacement to Bialystok in 1945

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 237-248

Słowa klucze:
Seminarium Duchowne w Wilnie, Seminarium Duchowne w Białymstoku, likwidacja, abp Romuald Jałbrzykowski, Archidiecezja Wileńska

Keywords:
seminary in Vilnius, Seminary in Białystok, liquidation, bishop Romuald Jałbrzykowski, Vilnius archdiocese

Artykuł do pobrania: