ROCZNIKI:

 

Autor:
Szot Adam

Tytuł:
Z Wilna do Białegostoku. Początki Seminarium Duchownego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Słonimskiej 8

Title:
From Vilnius to Bialystok. The origins of the Seminary in Bialystok located at 8 Slonimska Street

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 217-236

Słowa klucze:
Białystok, Seminarium Duchowne, Wydział Teologiczny, Zgromadzenie Sług Maryi Niepokalanej

Keywords:
Bialystok, Seminary, Faculty of Theology, Congregation of the Servants of Mary Immaculate

Artykuł do pobrania: