ROCZNIKI:

 

Autor:
Sychowicz Krzysztof

Tytuł:
Działania władz komunistycznych wobec Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku

Title:
Communist authorities actions towards the Seminary in Białystok at the turn of 50s and 60s of XX century

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 201-216

Słowa klucze:
Kościół katolicki, Służba Bezpieczeństwa, Wyższe Seminarium Duchowne, Rada Narodowa

Keywords:
Roman Catholic Church, Seminary in Białystok, secret police, Religious Department, Province Committee of Civic Police, Province National Council

Artykuł do pobrania: