ROCZNIKI:

 

Autor:
Olszewski Mieczysław

Tytuł:
Ksiądz Michał Sopoćko jako profesor wykładowca w Wilnie i w Białymstoku

Title:
Father Michael Sopocko as a professor and lecturer in Vilnius and in Białystok

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 181-200

Słowa klucze:
Błogosławiony ks. Michał Sopoćko, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, katechetyka

Keywords:
Blessed Father Michael Sopocko, University of Warsaw, Stefan Batory University in Vilnius, Seminary in Bialystok, catechetics

Artykuł do pobrania: