ROCZNIKI:

 

Autor:
Królak Stanisław M.

Tytuł:
Wierność powołaniu – ksiądz Kazimierz Świątek (1914-2011)

Title:
Fidelity to the priestly vocation – priest Kazimierz Świątek (1914-2011)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 149-179

Słowa klucze:
katolicyzm, łagry, komunizm, świadectwo, wyznawca, wierność Bogu, powołanie kapłańskie, duszpasterstwo

Keywords:
Catholicism, gulag, communism, witness, confessor, faithfulness to God, the priestly vocation, priesthood

Artykuł do pobrania: