ROCZNIKI:

 

Autor:
Zadykowicz Tadeusz

Tytuł:
Klauzula sumienia w szkole

Title:
The conscience clause at school

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 137-149

Słowa klucze:
sumienie, klauzula sumienia, szkoła, etyka zawodowa

Keywords:
conscience, conscience clause, school, professional ethics

Artykuł do pobrania: