ROCZNIKI:

 

Autor:
Wójcik Piotr

Tytuł:
La clonazione umana nella letteratura bioetica italiana. Il fatto biologico. Lo scopo riproduttivo e terapeutico

Title:
Human cloning in Italian bioethics literature. Reproductive and therapeutic aims

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 125-136

Słowa klucze:
klonowanie reprodukcyjne, klonowanie terapeutyczne, embrion, komórki macierzyste embrionalne

Artykuł do pobrania: