ROCZNIKI:

 

Autor:
Olek-Redlarska Zofia

Tytuł:
Rozumienie pojęć moralnych w wychowaniu moralnym dzieci młodszych. Empatia i motywacja do zachowań moralnych

Title:
The understanding of moral terms in moral education of younger children. Empathy and motivation for moral behaviours

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 113-124

Słowa klucze:
wartości, normy, oceny i pojęcia moralne, empatia i motywacja do zachowań moralnych

Keywords:
values, norms, assessments and moral terms, empathy and motivation for moral behaviours

Artykuł do pobrania: