ROCZNIKI:

 

Autor:
Dziuba Andrzej F.

Tytuł:
Spowiednik wobec penitenta z problemami bioetycznymi

Title:
Confessor and penitent with bioethical problems

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 87-96

Słowa klucze:
spowiednik, penitent, problemy bioetyczne, sakrament pojednania, osoba ludzka

Keywords:
confessor, penitent bioethical problems, sacrament of reconciliation, human person

Artykuł do pobrania: