ROCZNIKI:

 

Autor:
Zatwardnicki Sławomir

Tytuł:
Niepokalane Poczęcie. Czy łaska Odkupienia działa wstecz?

Title:
The Immaculate Conception. Does the grace of Redemption work backwards?

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 61-85

Słowa klucze:
Bóg, człowiek, Chrystus, Wcielenie, Maryja, Matka Boża, Niepokalane Poczęcie, wola, czas, wieczność, historia, predestynacja, wolność, łaska, współpraca, Odkupienie, powołanie

Keywords:
God, man, Christ, Incarnation, Mary, Mother of God, the Immaculate Conception, will, time, eternity, history, predestination, freedom, grace, cooperation, redemption, vocation

Artykuł do pobrania: