ROCZNIKI:

 

Autor:
Nosek Anna

Tytuł:
Matka Boża Dziewica w poezji Młodej Polski

Title:
The Blessed Virgin Mary in Young Poland poetry

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 45-59

Słowa klucze:
Matka Boża Dziewica, Zwiastowanie, motyw dziewictwa Maryi w literaturze, poezja Młodej Polski

Keywords:
Blessed Virgin Mary, Annunciation, motif of the virginity of the Blessed Mary in literature, Young Poland poetry

Artykuł do pobrania: