ROCZNIKI:

 

Autor:
Kimsza Radosław

Tytuł:
Życie konsekrowane a ekumenizm

Title:
The consecrated life and ecumenism

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 31-44

Słowa klucze:
monastycyzm, ekumenizm, czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, reformacja, Taizé, Bose

Keywords:
monasticism, ecumenism, chastity, poverty, obedience, reformation, Taizé, Bose

Artykuł do pobrania: