ROCZNIKI:

 

Autor:
Kimsza Radosław

Tytuł:
The spirituality of St. John XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) and his ministry of teaching in the encyclical of his pontificate (1959-1963)

Title:
The spirituality of St. John XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) and his ministry of teaching in the encyclical of his pontificate (1959-1963)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 117-128

Słowa klucze:
Jan XXIII, duchowość ludowa, duchowość prosta, duchowość mistyczna

Keywords:
John XXIII, folk spirituality, simple spirituality, mystical spirituality

Artykuł do pobrania: