ROCZNIKI:

 

Autor:
Zawadzki Andrzej

Tytuł:
Teologia jako wyzwanie dla hermeneutyki (radykalnej)

Title:
Theology as a challenge to (radical) hermeneutics

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 103-115

Słowa klucze:
hermeneutyka, teologia, interpretacja, etyka, Wcielenie

Keywords:
hermeneutics, theology, interpretation, ethics, Incarnation

Artykuł do pobrania: