ROCZNIKI:

 

Autor:
Wierzbicki Alfred Marek

Tytuł:
Hermeneutyka ojcostwa w prozie Brunona Schulza

Title:
Hermeneutics of paternity in Bruno Schulz’s prose

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 77-87

Słowa klucze:
ojciec – syn, pan – niewolnik, totalitaryzm, tradycja biblijna, istota człowieczeństwa

Keywords:
father – son, master – slave, totalitarianism, Biblical Tradition, the essence of humanity

Artykuł do pobrania: