ROCZNIKI:

 

Autor:
Barth Grzegorz

Tytuł:
Karl Barth’s doctrine about Menschlichkeit Gottes. Theological and hermeneutical implications

Title:
Karl Barth’s doctrine about Menschlichkeit Gottes. Theological and hermeneutical implications

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 63-76

Słowa klucze:
Karl Barth, Menschlichkeit Gottes, teologia, hermeneutyka, Zbawienie, uczłowieczenie

Keywords:
Karl Barth, Menschlichkeit Gottes, theology, hermeneutics, salvation, humanization

Artykuł do pobrania: