ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Theological issues in the ecological encyclical Laudato si

Title:
Theological issues in the ecological encyclical Laudato si

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 49-61

Słowa klucze:
Papież Franciszek, encyklika Laudato si, ekologia, teologia, wszechświat, ziemia, odpowiedzialność, człowiek

Keywords:
Pope Francis, encyclical Laudato si, ecology, theology, Universe, Earth, responsibility, man

Artykuł do pobrania: