ROCZNIKI:

 

Autor:
Zadykowicz Tadeusz

Tytuł:
Komplementarność argumentacji w stanowisku Kościoła katolickiego na temat początku życia ludzkiego

Title:
Complementarity of arguments in the position of the Catholic Church about the beginning of human life

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 299-309

Słowa klucze:
bioetyka, początek życia, życie

Keywords:
life, beginning of life, bioethics

Artykuł do pobrania: