ROCZNIKI:

 

Autor:
Makowski Paweł Adam

Tytuł:
Pastoralny wymiar nauczania papieża Franciszka do dyplomatów

Title:
Pastoral dimension of Pope Francis’ teaching addressed to diplomats

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 35-47

Słowa klucze:
dyplomacja, wartości moralne, Franciszek, moralność dyplomacji

Keywords:
diplomacy, moral value, Francis, moral diplomacy

Artykuł do pobrania: