ROCZNIKI:

 

Autor:
Krzesińska-Żach Beata

Tytuł:
Dom rodzinny jako obszar zainteresowań współczesnej pedagogiki rodziny

Title:
The family home as an area of interest of contemporary family pedagogy

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 285-297

Słowa klucze:
dom rodzinny, dzieciństwo, rodziny dysfunkcyjne, model rodzinnego domu

Keywords:
family home, childhood, dysfunctional families, model of family home

Artykuł do pobrania: