ROCZNIKI:

 

Autor:
Dąbrowska Joanna E.

Tytuł:
Universal values of Klementyna Tańska-Hoffmanowa’s pedagogy

Title:
Universal values of Klementyna Tańska-Hoffmanowa’s pedagogy

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 271-284

Słowa klucze:
XIX wiek, Klementyna Tańska-Hoffmanowa, pisarz, pedagogia, patriotyzm

Keywords:
19th century, Klementyna Tańska-Hoffmanowa, writer, pedagogy, patriotism

Artykuł do pobrania: