ROCZNIKI:

 

Autor:
Dakowicz Andrzej

Tytuł:
Małżonkowie transgresyjni i zachowawczy – psychologiczna analiza szansy powodzenia i ryzyka rozpadu związku małżeńskiego

Title:
Transgressive and protective spouses – psychological analysis the chance of success and risks of breakdown marriage

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 255-270

Słowa klucze:
psychotransgresjonizm, sieciowa teoria osobowości, małżeństwa transgresyjne i zachowawcze, powodzenie małżeństwa, ryzyko rozwodu

Keywords:
psychotransgressionism, network theory of personality, transgressive and protective spouses, success of marriage, risk of divorce

Artykuł do pobrania: