ROCZNIKI:

 

Autor:
Brzeziński Mirosław

Tytuł:
Głoszenie Ewangelii życia i miłości misją rodziny

Title:
Preaching the Gospel of life and love mission of the family

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 237-254

Słowa klucze:
małżeństwo, rodzina, miłość, życie, Ewangelia, misja, społeczeństwo

Keywords:
marriage, family, love, life, Gospel, mission, society

Artykuł do pobrania: