ROCZNIKI:

 

Autor:
Skłodowski Bogdan

Tytuł:
Pedagogia czterech progów wiary w biblijnej katechezie dorosłych Mess’AJE

Title:
The pedagogy of the four thresholds of faith in the Biblical catechesis of adults Mess’AJE

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 227-235

Słowa klucze:
katecheza, katecheza Mess’AJE, katecheza dorosłych, katecheza biblijna, pedagogia wiary

Keywords:
catechesis, Mess’AJE catechesis, catechesis of adults, biblical catechesis, pedagogy of faith

Artykuł do pobrania: