ROCZNIKI:

 

Autor:
Lipiec Dariusz

Tytuł:
Lojalność względem Kościoła w świetle marketingu partnerskiego

Title:
Loyalty to the Church in the light of affiliate marketing

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 213-225

Słowa klucze:
Kościół, duszpasterstwo, lojalność, marketing, marketing partnerski, marketing relacji

Keywords:
Church, pastoral care, loyalty, marketing, affiliate marketing, relationship marketing

Artykuł do pobrania: