ROCZNIKI:

 

Autor:
Kobyliński Andrzej

Tytuł:
Etyczne aspekty stosowania psychologii w przestrzeni życia religijnego

Title:
Ethical aspects of the use of psychology in the area of religious life

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 193-211

Słowa klucze:
antropologia, metody psychoanalityczne, pentekostalizacja, psychologia głębi, psychomanipulacja, zasady etyczne

Keywords:
anthropology, depth psychology, ethical principles, pentecostalization, psychoanalytic methods, psychological manipulation

Artykuł do pobrania: