ROCZNIKI:

 

Autor:
Puchalska-Dąbrowska Bernadetta

Tytuł:
Potrydencki ideał życia zakonnego na przykładzie staropolskich żywotów św. Teresy od Jezusa

Title:
The Post-Trent model of religious life in old polish biographies of St. Therese of Jesus

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 177-191

Słowa klucze:
Teresa od Jezusa, hagiografia, życie zakonne, wzorzec osobowy

Keywords:
Therese of Jesus, hagiography, religious life, role model

Artykuł do pobrania: