ROCZNIKI:

 

Autor:
Paszkowska Teresa

Tytuł:
Misterium życia konsekrowanego – wyzwania i nadzieje naszych czasów

Title:
The mystery of consecrated life – the challenges and hopes of our times

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 141-158

Słowa klucze:
konsekracja, misterium, powołanie (vocatio), poświęcenie (sacrificatio – ofiarowanie się), uświęcenie (sanctificatio), formacja, chrystoformizacja

Keywords:
consecration, mystery, vocation (vocatio), devotion (sacrificatio – devoting oneself), sanctification (sanctificatio), formation, Christ-forming

Artykuł do pobrania: