ROCZNIKI:

 

Autor:
Drożdżewicz Piotr

Tytuł:
Misyjne przeobrażenie Kościoła i nawrócenie duszpasterstwa w świetle adhortacji Evangelii gaudium

Title:
Missionary transformation of the Church and the pastoral conversion according to the adhortation Evangelii gaudium

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 9-34

Słowa klucze:
nowa ewangelizacja, nawrócenie duszpasterstwa, nawrócenie pastoralne, Franciszek, Evangelii gaudium

Keywords:
new evangelization, pastoral conversion, pastoral conversion, Pope Francis, Evangelii gaudium

Artykuł do pobrania: