ROCZNIKI:

 

Autor:
Piecyk Mariusz

Tytuł:
Urząd duchowny w dialogu Kościoła rzymskokatolickiego z Kościołem ewangelicko-reformowanym

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 131-146

Słowa klucze:
urząd duchowny, powszechne kapłaństwo, sukcesja apostolska, biskup, katolicy, reformowani

Keywords:
office of priest, common priesthood, apostolic succession, bishop, Catholics, reformed

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2669

Artykuł do pobrania: