ROCZNIKI:

 

Autor:
Kieżel Bogusław

Tytuł:
Interreligious Dialogue of the Catholic Church With the Candomblé Communities in Brazil

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 115-130

Słowa klucze:
Kościół katolicki, Candomblé, dialog międzyreligijny, religie afrobrazylijskie, mitologia, orisze, wierzenia Jorubów

Keywords:
Catholic Church, Candomblé, interreligious dialogue, Afro-Brazilian religions, mythology, orishas, Yoruba beliefs

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2668

Artykuł do pobrania: