ROCZNIKI:

 

Autor:
Składanowski Marcin

Tytuł:
Anthropological Arguments in an Interconfessional Discussion of Homosexuality

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 89-100

Słowa klucze:
homoseksualność, sprawiedliwość płciowa (genderowa), etyka, ekumenizm, dialogi ekumeniczne

Keywords:
homosexuality, gender justice, ethics, ecumenism, ecumenical dialogues

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2657

Artykuł do pobrania: