ROCZNIKI:

 

Autor:
Dakowicz Andrzej

Tytuł:
Świadomość osobistych przekonań małżonków o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 75-88

Słowa klucze:
psychotransgresjonizm, sieciowa teoria osobowości, psychon osobisty, świadomość osobistych przekonań, zadowolenie z małżeństwa

Keywords:
psychotransgressionism, network theory of personality, personal psychon, awareness of personal beliefs, satisfaction with marriage

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2655

Artykuł do pobrania: