ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
s. Anna Mroczek CSA, „Dobrego dnia z Aniołem Stróżem, Myśli na każdy dzień roku”, Częstochowa 2013, 154 s.

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 281-282

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2681

Artykuł do pobrania: