ROCZNIKI:

 

Autor:
Kiejkowski Paweł

Tytuł:
Pneumatologiczny rys paschalnej antropologii Wacława Hryniewicza

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 25-36

Słowa klucze:
antropologia paschalna, pneumatologia, prawosławie, Duch Święty

Keywords:
paschal anthropology, pneumatology, Orthodox faith, Holy Spirit

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2652

Artykuł do pobrania: