ROCZNIKI:

 

Autor:
Kimsza Radosław

Tytuł:
Janusz Bujak, „«Mężczyzną i niewiastą stworzył ich». Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety”, Szczecin 2014, 194 s.

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 273-276

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2679

Artykuł do pobrania: