ROCZNIKI:

 

Autor:
Puchalska-Dąbrowska Bernadetta

Tytuł:
„Żywot Sługi Bożej Reginy Protmann” na tle hagiografii okresu potrydenckiego

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 221-238

Słowa klucze:
Regina Protmann, hagiografia, żywot, parenetyka, wzór osobowy

Keywords:
Regina Protmann, hagiography, lives of saints, role model literature, role model

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2674

Artykuł do pobrania: