ROCZNIKI:

 

Autor:
Kondracikowski Karol

Tytuł:
Tożsamość kapłana w relacji do Boga, do ludzi i do siebie samego

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 207-220

Słowa klucze:
kapłaństwo, celibat, tożsamość

Keywords:
priesthood, celibacy, identity

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2673

Artykuł do pobrania: