ROCZNIKI:

 

Autor:
Smentek Izabella

Tytuł:
Czy współczesny Kościół modli się o Paruzję? Inspirowana przez Ducha Świętego prośba o powtórne przyjście Chrystusa we współczesnej liturgii Kościoła w Polsce

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 171-205

Słowa klucze:
Duch Święty, Paruzja, Kościół, liturgia, pokój, radość

Keywords:
Holy Spirit, parousia, Church, liturgy, peace and joy

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2672

Artykuł do pobrania: