ROCZNIKI:

 

Autor:
Śmigiel Wiesław

Tytuł:
Jak głosić Jezusa Chrystusa w dobie nowej ewangelizacji?

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 159-169

Słowa klucze:
przepowiadanie, ewangelizacja, nowa ewangelizacja, głoszenie Jezusa Chrystusa, przekaz Dobrej Nowiny, homilia, język religijny

Keywords:
preaching, evangelization, new evangelization, preaching Jesus Christ, message of the Good News, homily, religious language

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2671

Artykuł do pobrania: