ROCZNIKI:

 

Autor:
Jedliński Marek

Tytuł:
Człowiek i historia. Piotra Czaadajewa poszukiwania wiary i wizja Królestwa Bożego

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 7-24

Słowa klucze:
chrześcijaństwo, katolicyzm, Królestwo Boże, historia, Rosja

Keywords:
Christianity, Catholicism, the Kingdom of God, history, Russia

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2651

Artykuł do pobrania: