ROCZNIKI:

 

Autor:
Jasiński Marek

Tytuł:
Człowiek poznający samego siebie według koncepcji Seligmana (style wyjaśniania a wyuczona bezradność)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 117-124

Słowa klucze:
Martin Seligman, style wyjaśniania, style atrybucji, wyuczona bezradność, psychologia poznawcza, dysfunkcyjne przekonania, generalizacja, personalizacja, depresja

Keywords:
Martin Seligman, styles of explaining, attribution styles, learned helplessness, cognitive psychology, disfunctional beliefs, generalization, personalization, depression

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2686

Artykuł do pobrania: