ROCZNIKI:

 

Autor:
Wnorowski Henryk

Tytuł:
Antropologiczne granice ekonomii

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 105-115

Słowa klucze:
ekonomia, homo oeconomicus, wolność gospodarcza, kryzys, wartości fundamentalne, odpowiedzialność

Keywords:
economics, homo oeconomicus, economic freedom, crisis, fundamental values, responsibility

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2635

Artykuł do pobrania: