ROCZNIKI:

 

Autor:
Nakoneczny Tomasz

Tytuł:
Ponowoczesność, czyli człowieczeństwo zdegradowane?

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 81-103

Słowa klucze:
ponowoczesność, człowieczeństwo, esencjalizm, konstruktywizm, konflikt

Keywords:
postmodernity, humanity, essentialism, constructivism, conflict

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2647

Artykuł do pobrania: