ROCZNIKI:

 

Autor:
Kozłowski Jan

Tytuł:
Od praczłowieka do Einsteina: rozważania nad ewolucją moralności i umysłu

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 59-79

Słowa klucze:
ewolucja człowieka, ewolucja wielkości mózgu, powstanie układu plemiennego, układ nagrody i kary, ewolucja kulturowa, powstanie języka, początek matematyki

Keywords:
evolution of man, evolution of the brain size, emergence of the tribal system, reward and punishment system, cultural evolution, emergence of language, beginnings of mathematics

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2646

Artykuł do pobrania: