ROCZNIKI:

 

Autor:
Chorąży Mieczysław

Tytuł:
Zjawisko samoorganizacji jako element ewolucji życia

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 35-57

Słowa klucze:
samoorganizacja, system, ewolucja, naturalna selekcja

Keywords:
self-organization, system, evolution, natural selection

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2645

Artykuł do pobrania: