ROCZNIKI:

 

Autor:
Breczko Anetta

Tytuł:
Prawo natury i prawo stanowione w obliczu problemów genetyki reprodukcyjnej

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 19-34

Słowa klucze:
diagnostyka preimplantacyjna, dzieci „na zamówienie”, genetyka, in vitro, macierzyństwo zastępcze, selekcja genetyczna, sztuczna prokreacja, umowy surogackie

Keywords:
preimplantation diagnostics, children „to order”, genetics, in vitro, surrogate maternity, genetic selection, artificial procreation, surrogate contracts

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2644

Artykuł do pobrania: