ROCZNIKI:

 

Autor:
Rychlicki Czesław

Tytuł:
Arcybiskup Edward Ozorowski w dialogu teologii z Magisterium Kościoła

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 9-17

Słowa klucze:
teologia, Magisterium Kościoła, Prawda, dialog, badania naukowe

Keywords:
theology, Magisterium of the Church, Truth, dialogue, research

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2643

Artykuł do pobrania: