ROCZNIKI:

 

Autor:
Zadykowicz Tadeusz

Tytuł:
Początek ludzkiego życia – z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego. Próba określenia oraz konsekwencje etyczne

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 241-250

Słowa klucze:
życie ludzkie, bioetyka, ekumenizm, aborcja, in vitro, antykoncepcja

Keywords:
human life, bioethics, ecumenism, abortion, in vitro, contraception

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/2640

Artykuł do pobrania: